-

niedziela, 15 sierpnia 2010

Komornik sądowy - co może, a co nie?

Dzisiaj kontynujemy temat windykacji na własną rękę.

Tutaj znajdziesz instrukcję jak złożyć pozew do e-sądu.


Jeżeli mamy uprawomocniony nakaz zapłaty wydany przez sąd, klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu i możemy skierować wniosek prosto do wybranego przez nas komornika. Oczywiście najlepiej wybrać komornika w pobliżu miejsca zamieszkania dłużnika, lub miejsca gdzie prowadzi działalność gospodarczą.Listę kancelarii komorniczych można znaleźć tutaj.


Komornik działa tylko i wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej, czyli że jeżeli nie skierujemy sprawy do komornika do będzie ona czekać na podjęcie przez nas działań. Dodatkowo w wniosku o egzekucją należy podać z czego ma być zaspokojone nasze roszczenia. Najlepiej podać że ma to być z ruchomości, nieruchomości, wierzytelności, kont bankowych, wynagrodzenia za pracę. I podajemy wszystkie dane jakie mamy (numer konta bankowe, o firmie i co tam jeszcze się nam uda znaleźć czy to na NK, facebooku itd.)

I tutaj komornik przystępuje do działania. I tak dzięki podaniu numeru konta (a mamy numer konta od kokos.pl) komornik zajmuje konta w danym banku (blokadę nakłada bank na wniosek komornika). Z czego komornik nie może zając:
- oszczędności w wysokości 3 krotnego miesięcznego wynagrodzenia (wyjątkiem są alimenty - gdzie nie ma ograniczenia)
W przypadku wynagrodzenia za pracę komornik zajmuje 50% pensji (dla alimentów 60%), lub do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Zdarzają się sytuacje gdzie następuje pełna blokada kont. Ale to jest wina banku a nie komornika. Dodatkowo zdarza się wykładnia, że kiedy pieniądze spłyną na konto nie są traktowane jako wynagrodzenie, a po prostu kwota na rachunku.

Jeżeli na kontach były pieniądze, komornika ma tydzień na przekazanie ich nam.

Kto ponosi koszty?
Za samo wszczęcie egzekucji komornik nie pobiera od nas opłaty. Podobnie jest kiedy uda mu się ściągnąć pieniądze. Pobiera wtedy opłatę w wysokości 15% od kwoty należności (nie mniej niż 1/10, nie więcej niż 300% wysokości miesięcznego wynagrodzenia), ale od dłużnika.

Jednakże komornik może zażądać od nas opłaty (także zaliczki) na koszty poniesione w trakcie ściągania należności takie jak:

 1) należności biegłych;
 2) koszty ogłoszeń w pismach;
 3) koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości;
 4) należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach;
 5) koszty działania komornika, o których mowa w art. 8 ust. 11, poza terenem rewiru komorniczego;
 6) koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym;
 7) koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub dokonania zabezpieczenia;
 8) koszty doręczenia korespondencji, za wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego.

Dodatkowo jeżeli zlecimy komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, ponosimy kolejne wydatki:

-Zapytanie do ZUS ( ustalenie miejsca pracy) – 36,15 zł + 2 zł
-Zapytanie do Urzędu Skarbowego( ustalenie NIP, REGON, rachunków bankowych) – 45 zł
-Zapytanie do centralnego rejestru zastawów ( czy dłużnik jest zastawcą) – 20 zł + 3 zł
-Ewentualnie za odpis z rejestru – 15 zł + 3 zł
-Informacja z Wydziału Geodezji i Kartografii (nieruchomości) – 30 zł.

Koszty powyższych zapytań są kosztami celowymi egzekucji i obciążają w rezultacie dłużnika – a więc w przypadku skutecznej egzekucji poniesie je dłużnik.

Myślę że tyle starczy na początek, aby nie komplikować sprawy. Bo oczywiście są jeszcze takie zagadnienia jak zajęcie ruchomości i nieruchomości, zwane licytacjami komorniczymi.

Dług jako taki się nie przedawnia, przedawniają się co najwyżej odsetki, ale jeżeli windykacja ciągnie się przez 10 lat bez powodzenia to dług jest anulowany. Jednakże aby tego uniknąć można zawiesić windykację i po jakimś czasie ją odwiesić (kiedy dłużnik poczuje się bezpiecznie itd.)

Na zakończenie jest jeszcze jedna sprawa. Jeżeli po rozpoczęciu windykacji, dłużnik spłaci nam dług z pominięciem komornika, to wtedy mamy obowiązek poinformować o tym komornika i wycofać zlecenie windykacji. Jednakże w takim przypadku nie musimy płacić wynagrodzenie komornikowi, bo to nie przez niego została ściągnięta należność (ale aby oddać sprawiedliwość to  jego wejście spowodowało odzyskanie długu).

28 komentarzy:

Anonimowy pisze...

Pytanie czy komornikowi będzie się chciało ganiać by wyciągnąć 50zł z tytułu pożyczki w Kokosie?

Pisząc o podstawie stosowanej do obliczenia wynagrodzenia dla komornika masz na myśli wynagrodzenie miesięczne średnie, minimalne, brutto czy netto?

Marek pisze...

@anonimowy
komornik jako urzędnik państwowy nie może odmówić przyjęcia zlecenia windykacji. A czy zabierze się za nią rzetelnie to inne pytanie. Wydaje mi się że zajęcie kont nie jest takim problemem, tym bardziej, że podaliśmy mu w jakim banku ma dłużnik konto.

A przepisy mówią o:
prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, czyli chodzi o kwotę brutto.

Anonimowy pisze...

Pracuję w kancelarii komorniczej, więc wiem, jak to działa w praktyce.

Zanim postępowanie zostanie wszczęte, wierzyciel jest wzywany o zaliczki w kwocie jakichś 200-250 zł. Pokrywa się z niej koszty zapytań do urzędów, koszty korespondencji i tym podobne sprawy. Dodatkowo, jeśli dłużnik zamieszkuje/ma siedzibę poza rejonem danego komornika, wzywa się o zaliczkę na dojazdy.

Podobnie wygląda kwestia rzetelności prowadzenia sprawy o mniej niż 1000 zł. Tak małe kwoty traktowane są jako uciążliwość, więc po podjęciu próby uzyskania danych o dłużniku z US, ZUS, CEPIK etc., zajęciu co da się zająć i przeprowadzeniu czynności w miejscu zamieszkania/siedziby dłużnika, szuka się zazwyczaj pretekstu do umorzenia. Z takiej sprawy pobierane są koszty minimalne (200-300 zł), a z tyle komornik nie będzie ganiał za dłużnikiem w dzień i w nocy.

Marek pisze...

@anonimowy
a czy tak samo jest jeżeli wnioskujemy o ściągnięcie należności tylko z kont dłużnika i wynagrodzenia za pracę podając jednocześnie numer(y) kont?

Anonimowy pisze...

@Marek

Zależy, o co pytasz.

Jeśli chodzi o opłaty to uzależnione są od wniosku wierzyciela lub jego pełnomocnika. Jeśli nie zlecisz poszukiwania majątku to nie będą robione zapytania do urzędów, przez co zaliczka zmniejszy się o kilkadziesiąt zł.

A co do prowadzenia sprawy to nie chcę być źle zrozumiany. Komornik robi wszystko zgodnie z prawem, żeby ściągnąć majątek, bo ma z tego prowizję. Jednak praktyka pokazuje, że jest skłonny bardziej zaangażować się w ściąganie dużych długów. Ale jeśli znane jest miejsce pracy, rachunki czy wierzytelności to wszystkie one są zajmowane. Napisanie zajęcia to sprawa na 2 minuty i wymaga tylko kilku kliknięć myszą, podpisania i wysłania zajęcia. Zatem nie ma sytuacji, że umarza się sprawę bez podjęcia pewnych kroków.

Anonimowy pisze...

@Marek

I tak jeszcze tytułem uzupełnienia. Sprawa w sądzie kosztuje. Na wyroku trzeba uzyskać klauzulę wykonalności, która również nie jest za darmo. Załatwianie sprawy u komornika to albo konieczność osobistych wizyt w kancelarii (zwolnienie z pracy, dojazd etc) lub konieczność poniesienia kosztów korespondencji.

Sprawa nie zostanie wszczęta bez wniesienia zaliczki, która chyba nie wynosi mniej niż 100 zł.

Chyba nie muszę dodawać, że jeśli egzekucja nie jest skuteczna, koszty postępowania, klauzuli i zaliczka nie są zwracane.

Dlatego nie sądzę, żeby warto było wchodzić na drogę egzekucji komorniczej dla kwot niższych niż 200-300 zł.

Anonimowy pisze...

Mam pytanie zarabiam 2 500 miesiecznie płacę alimenty w wysokosci 500 zł.ile moze zabrac mi komornik za zadłużone kredyty ? Proszę o pomoc ?

Marek pisze...

@anonimowy
jeżeli to są wynagrodzenie z tytułu kredytów, pożyczek i innych długów to komornik może Ci zając do 50% pensji.

Osobiście sugerowałbym kontakt z komornikiem w celu rozłożenia płatności na raty, które będą Tobie odpowiadały, lub też bezpośrednio spłata pieniędzy dłużnikowi i zaoszczędzenie 15% wartości długu z tytułu wynagrodzenia komornika.

Anonimowy pisze...

Czy w uzasadnieniu:
Powód zawarł z pozwanym, za pośrednictwem serwisu Kokos.pl, umowę pożyczki nr ... z dnia ... na kwotę ...
czy kwotą jest umowa pożyczki wraz z odsetkami jaką jest nam dłużny dłużnik czy tylko kwota którą przelaliśmy na jego konto??

Marek pisze...

@mondingo
wpisz kwotę pożyczki, a później napisz, że się domagasz tyle zł z tytułu pożyczki, a tyle złotych z tytułu wynagrodzenia inwestora zgodnie z punktem tym a tym umowy pożyczki

Anonimowy pisze...

Mam pytanko mam zajęcie komornicze za kwotę 3000zł
komornik ściąga mi co miesiąc po 500zł z wynagrodzenia po 6 miesiącach przyszło mi umorzenie zajęcia aż po
14 dniach zadzwonili mi z banku że komornik wpłacił im tylko za 3 miesiące a gdzie reszta rozumiem jego procent od ściągnięcia długu to 500zł a gdzie podział się 1000zł czy ja moge sadzic sie z komornikiem o nie spłacenie tego długu do banku

Anonimowy pisze...

mam pytanie w 2001 roku komornik zajął moją rentę, kwota zadłużenia była wtedy 10000 zł, co miesiąc ZUS potrąca mi 250 zł, dwa lata temu dowiadywałem się u komornika kiedy skończy się spłacanie, mówił, że w styczniu 2010 roku, potrącenia są do dzisiaj, byłem u komornika, odmówił mi wydania informacji o kwocie pozostałego zadłużenia, przez 10 lat spłaciłem 30000 zł jak zmusić komornika do wydania informacji o aktualnej kwocie zadłużenia

Marek pisze...

@anonimowy
jak nie idzie się z komornikiem dogadać to nie pozostaje nic innego jak wnieść skargę na komornika:
art. 767 KPC
§ 1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

§ 2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

§ 3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

§ 4. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Oraz jak się czuje pokrzywdzonym przez komornika można żądać zadośćuczynienia:
art. 769
§ 1. Komornik obowiązany jest do naprawienia szkód, wyrządzonych umyślnie lub przez niedbalstwo, jeżeli poszkodowany nie mógł w toku postępowania zapobiec szkodzie za pomocą środków przewidzianych w kodeksie niniejszym.

§ 2. Skarb Państwa jest odpowiedzialny za szkodę solidarnie z komornikiem.

§ 3. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem lat dwóch od dnia, kiedy poszkodowany dowiedział się o czynności lub zaniedbaniu komornika, z których szkoda wynikła.

Najlepiej jakby się Pan zwrócił bezpośrednio do wierzyciela by zobaczyć, czy komornik oddawał mu cały długi w ogóle czy egzekucja byłą przeprowadzana z literą prawa.

Anonimowy pisze...

Mam pytanie. Otóż w znajomej rodzinie komornik sądowy niedługo rozpocznie egzekucję. Czy może zabrać takie rzeczy jak np. lodówka?
I jeszcze jedno: wyrok jest na Pana X, który jest bezrobotny. Czy zatem komornik ma prawo zająć wynagrodzenie, lub jego część, za pracę Pani X??

Anonimowy pisze...

jeżli jestem samotną matką i prcuje zarabiam 1300zł to komornik ile mi zabieże mam na wychowaniu córkę uczącą sie

Marek pisze...

@anonimowa
Kwoty wolne od zajęć komorniczych w 2011 r.:
- 1032,34 zł przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
- 774,26 zł przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
- 929,11 zł przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p.
Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy wymienione wyżej kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu (art. 871 § 2 Kodeksu pracy).

Anonimowy pisze...

dostałam pismo od komornika z nie swojego miejsca zamieszkania o zajeciu ok 1300 zł za rachunek telefoniczny ,z przd ok 7 lat,na podstawie ponoć postanowienia sadu zaopatrzoną w klauzule wykonalnosci z przed miesiąca,ja żadnego pisma nie otrzymałam z sądu ,co mogę zrobić w takiej sprawie???wydawało mi sie że sprawa powinna byc przedawniona

Żaneta pisze...

Witam! Mam takie pytanie.
Jestem teraz w 25 tygodniu ciąży. Prowadzę własną działalność gospodarczą, która niestety nie przynosi mi w tej chwili żadnych dochodów, ponieważ skradziono mi sprzęt którym wykonywałam pracę (co mam udokumentowane). Moje zadłużenie wynosiło 390 zł za materiały potrzebne do prowadzenia działalności. Dziś odwiedził mnie Pan Komornik z kwotą do przejęcia 900 zł. Zajął mi laptopa wartego 2500 zł oraz telewizor wart 8000 zł (który na dobrą sprawę nie jest mój, a mojego chłopaka, który nie jest nawet zameldowany w miejscu mojego zamieszkania). Czy za kwotę 900 zł miał do tego prawo? Co w takiej sytuacji mam zrobić?

Anonimowy pisze...

Witam!!! Pisze tutaj poniewaz nie rozumiem pewnej sprawy a wiec byl u mnie komornik w domu ale mnie nie bylo i zostawil numer ,wiec zadzwonilam dogadalam sie z nim ze od przyszlego miesiaca bede mu placila zgodzil sie ale okazalo sie inaczej Po 2 tyg dostalam pisemko ze zajol mi mi wyplate bylam bardzo zla poniewaz nie tak sie umawialismy, ale minelo mi
Pobieral od de mnie od 1000zl z wyz czasem to byla kwota 800zl a czasem 1000zl po 3 miesiacach zadzwonilam tam aby sie upewnic ile mi zostalo pani pow mi ze okolo 600zl wiec pomyslalam ze w nastepnym miesiacu bede miala juz cala wyplate ale otrzymalam pisemko ze komornik ma dwie sprawy zaskoczylo mnie to bo bylam tylko po informowana o jednym postepowaniu wiec zadzwonilam tam i co sie okazalo ze te pieniadze sa w depozycie nawet nie byl splacony pierwszy wierzyciel poniewaz mam dwoch wiec mowie tej pani ze na poczatku byl tylko jeden a o drugim sie dowiedzialam dopiero teraz wiec jak to jest beda mi sciagane pieniadze do poki nie bedzie uprawomocnione Czy tak komornik moze postapic....?

aga pisze...

Witajcie,
mam pewien problem z komornikiem a mianowicie - zleciłam mu ściągnięcie należności.Fakt, że na dzień dobry zażyczył sobie 50 zł na wszczecie postępowania pominę bo nie o to chodzi. Od początku komornik był bardzo skuteczny i pierwsze pieniążki na jego konto zaczęły wpływać bardzo szybko. Wiadomo jednak że w pierwszej kolejności pieniądze idą dla komornika, później dla mojego adwokata a na koniec ja odzyskuję swoją należność. W momencie kiedy komornik i adwokat dostali swoją 'działkę' windykacja stanęła w martwym punkcie... Byłam w tej sprawie u komornika, który poinformował mnie, że Pani X przestała pracować, ale to nie problem bo jeszcze można zrobić inne zajęcia. Niestety na słowach się skończyło, minęło 8 miesięcy a komornik nie kiwnął nawet palcem pomimo moich interwencji. Zaczynam tracić cierpliwość i w związku z tym mam pytanie - w jaki sposób można skutecznie zmobilizować komornika do podjęcia jakiegokolwiek działania po tym jak już otrzymał swój procent??

Anonimowy pisze...

witam, ma mojej kolezance wisi komornik. przed swiętami przyszedł i gdy uwidział że ma 50 zł w portwelu (ostatnie 50 zł) kazał jej to oddać. Kolezanka wychowuje 4 dzieci sama mie pracuje. Mąż niedawno wyjechał zarabiac za granice. Czy komornik miał prawo zabrać jej te 50 zł. I druga sprawa kolezana wynajmuje mieszkanie ale nie jest w nim zameldowana. całe wyposażenie zalezy do osoby która wynajeła jej to mieszkanie. czy komornik może cos zabrac z tego mieszkania jeżeli nic w tym mieszkaniu oprócz jedzenie nie nalezy do niej. Bardzo prosze o szybka odpowiedz. Pozdrawiam

Marek pisze...

@anonimowa
w mojej opinie komornik nie miał prawa zabrać tych pieniędzy. Mówi o tym kodeks postępowania cywilnego Art 829, pkt 5) u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę - pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy - pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
Co do rzeczy w mieszkaniu to komornik może je zając, wtedy właściciel mieszkania do którego należą rzeczy musi zgłosić się z powództwem o o zwolnienie zajętej/tych ruchomości.

Z mocy prawa komornik nie może zająć (ponownie art 829):
1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;

6) przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;

Co do zajęcia tej gotówki to koniecznie pisać skargę na komornika. Termin to 7 dni od momenty wystąpienia zdarzenia (lub powzięcia informacji o takowym zdarzeniu). Niestety wiąże się to z kosztem w wysokości 100 zł (ale można prosić sąd o zwolnienie). Skargę wnosi się do sądu właściwego dla rejonu komornika.
Więcej informacji tutaj.

Anonimowy pisze...

Witam! mam takie pytanie,
mam dług w spłódzielni mieszkaniowej, z mezem mamy dwie wypłaty , z ostatniej wypłaty komornik wział 70% meza wypłaty !
ja pracuje na 1/4 etatu i z mojej tez wział 150zł.
teraz przyszlo mi pismo ze zajmuje konto bankowe, czy tak moze byc? jest to zgodne z prawem? prosze o odpowiedz, ja jestem załamana.

Marek pisze...

@anonimowa
ciężko odpowiedzieć nie znając szczegółów.
W każdym razie jeżeli dług jest na was dwójkę komornik ma prawo zająć wasze wspólne konto.
Jednakże ma obowiązek wam zostawić do dyspozycji cześć wynagrodzenia, tzw. kwota wolna od zajęcia. W roku 2012 jest to 1500 złotych brutto dla osób pracujących na pełen etat, a dla osób pracujących na 1/4 etatu będzie to 1/4 tej kwoty czyli 375 brutto.

Co do zajęcia konta to komornik musi zostawić na koncie pewną kwotę do dyspozycji, wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, czyli na chwilę obecną około 10 200 zł.

Anonimowy pisze...

Mam zajęcie komornicze za zaległe nie zapłacone składki ZUS,mam rentę i nie pracuję.Renty mam 720zł z tego komornik bierze mi 200zł.jak mam żyć? Czy od takiej renty komornik może mi brać te 200zł

Marek pisze...

Ile może zająć komornika zależy od podstawy zajęcia. Wyszczególnione jest to na tym forum.

Dodatkowo jeżeli ma Pan(i) płacić to sugerowałbym dojść do porozumienia z wierzycielem, że Pan(i) będzie mu bezpośrednio spłacać dzięki czemu albo szybciej Pani będzie spłacać lub mniejszą kwotę miesięcznie, gdyż odpadnie wynagrodzenie komornika.

Anonimowy pisze...

witam, chciała bym się dowiedzieć ,ponieważ komornik pobiera z pensi męża i czy może zabrać jeszcze mieszkanie które jeszcze spłacam do innego banku,z tego co wiem ten bank jest współwłaścicielem

Marek pisze...

@anonimowy
a do kogo prawnie należy mieszkanie? Jeżeli właścicielem mieszkania jest Pani i bank to nie widzę takiej możliwości.
Teoretycznie istnieje możliwość zajęcia mieszkania którego jesteście współwłaścicielem i które jest obciążone hipoteką, jednakże by to miało jakikolwiek sens wartość hipoteki musiałaby być stosunkowo mała do wartości mieszkania, aby egzekucja miała sens.

Poza tym chciałbym zauważyć że jeżeli z pensji męża pobierana jest wierzytelność to rokuje to dobrze na spłatę długu i komornikowi może wystarczyć tylko to do spłaty długu. Dodatkowo jeśli mogę zasugerować skoro posiadają państwo dochody to spłacać dług z ominięciem komornika bezpośrednio wierzycielowi - zawsze to będzie te kilkanaście procent mniej do spłaty bo ominą Państwo wynagrodzenie komornika.

Zapraszam do komentowania i dyskusji.

Nie akceptuję wulgaryzmów i komentarzy niedotyczących wpisu, a także z rażącymi błędami ortograficznymi. Takie komentarze i typowy spam z podpisem typu: "Kredyt dla każdego" będą usuwane. Reklamy można kupić przez AdWords lub AdTaily.

Masz jakieś pytanie/sugestię niezwiązaną z postem? Napisz na adres mailowy.

Next previous home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tagi

10% dla ciebie AdTaily akcje akcjonariusz Alior Bank Alior Sync analiza fundamentalna analiza techniczna animacja Anti Arctic Bank bankowość internetowa bezpieczeństwo BGŻ BGŻOptima BlueCash BNP bogactwo Bogdanka BOSSA BOŚ Bank BPH budżet domowy BZ WBK cashback Catalyst Centrozap certyfikaty srukturyzowane cesja chargeback ciekawostki cinkciarz CitiBank cykle czy warto mieć konto w Alior Banku czy warto mieć konto w Aliorze dług dolar doradcy finansowi DWS dywidenda dziadowanie dzień wolności podatkowej e-sąd ebook EFH ekonomia Elixir eMakler emerytura Energa equity magazine ETF euro Eurobank Facebook finansowo FM Bank Forex frank fundusz awaryjny fundusz bezpieczeństwa fundusz indeksowy fundusze inwestycyjne funt Gant gazety gdzie założyć lokatę Getin Bank Getin Online Giełda Google Adsense gotówka gpw gra giełdowa Grecja grosz historia Polski hobby humor HYIP Idea Bank IKE InClick.pl inflacja instrukcja Inteligo internetowy kantor internetowykantor.pl inwestowanie IPO IPOPEMA JSW Kamil Cebulski kapitalizacja kapitalizacja codzienna karta debetowa karta internetowa karta kredytowa karta kredytowa Silver kary kokos.pl komornik konkurs konta oszczędnościowe konto konto bankowe Konto Optymalne konto walutowe kontrakty terminowe KRD kredyt kredyt odnawialny kredyt studencki kryzys Krzętle książka księgowość kurs Lehman Brothers linia kredytowa lokata rewolwer lokaty loterie mBank mbank na windows mbank windows phone 8 Metafinanse monetto monety monety 2 zł Mostostal Płock motywacja mSaver mTransfer Multibank nakaz zapłaty NBP NeoBank Newag Nobel NOL Nordic Gold nowa aplikacja mbank numizmatyka NY obciążenie zwrotne obligacje korporacyjne obligacje skarbowe odsetki OFE Open Finance Open Online opłaty oprocentowanie optymalizacja oszczędzanie oszustwa overdraft Parkiet Challenge pasywny dochód peak oil pełnomocnictwo PGE PIT PLN płacenie płacenie rachunków Poczta Polska podatek podatek bankowy podatek belki podatki podcasty podsumowanie podsumowanie miesiąca Polbank polisolokaty polityka Polska pomoc porady porównanie postępowanie upominawcze pozew pożyczka pożyczki społecznościowe problemy produkt inwestycyjny prognozy promocje prowizje prywatyzacja przegląd kont bankowych Przegląd rachunków maklerskich przelewy przeliczanie przemyślenia psychologia pusty sms PZU rachunek maklerski ranking ranking kont oszczędnościowych ranking lokat raporty okresowe rating raty recenzja reklama rekomendacje ropa ryzyko rząd samochód Santander sąd SEPA SFI Sidoma SII skład portfela SKOK smava social lending spekulacja spółki dywidendowe srebro stalprodukt statystyka stopy procentowe strata strategia inwestycyjna styl życia SWIFT system transakcyjny świat TFI TMS Brokers Toyota Bank Turcja ubezpieczenia VAT wakacje Wall St. walne zgromadzenie walutomat.pl waluty WBK wezwanie WIG windykacja wolność finansowa wpis gościnny wykres wymiana walut wzrost gospodarczy zabawa Zakra zakupy zarabianie zaradni.pl zarządzanie czasem zasady złoto zniżki związki zawodowe zysk